1. Pravilnik o studentskom parlamentu
2. Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava
3. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti
4. Pravilnik o izboru u zvanja i zasnivanju radnog odnosa
5. Pravilnik za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta 
6. Pravilnik o doktorskim studijama i odbrani teme
7. Pravilnik o studijama

Copyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality