Odluke Univerziteta

1. Odluka o usvajanju studijskih programa,

 

2. Odluka o osnivanju Univerziteta,

 

3. Odluka o potvrdjivanju izbora u zvanja,

 

4. Odluka o donosenju statuta,

 

5. Odluka o konstituisanju senata univerziteta,

 

6. Odluka o konstituisanju saveta univerziteta.

 

 

 

 

1. Odluka saveta o pripajanju Fakulteta za graditeljski menadžment,

 

2. Odluka saveta o pripajanju Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine,

 

3. Odluka saveta o pripajanju Fakulteta za preduzetnički biznis,

 

4. Odluka saveta o pripajanju Fakulteta za menadžment nekretnina.

 

Copyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality