Rešenje o akreditaciji naučnoistraživačkog rada NIR možete pronaći OVDE.
Tabela 5.1. Zbirni pregled naučnoistraživačkih projekata koji se trenutno realizuju na univerzitetu
Tabela 5.2. Lista naučnoistražvačkih projekata koji se trenutno realizuju u visokoškolskoj ustanovi
Tabela 5.3. Lista saradnika uključenih u naučnoistraživačke i umetničkoistraživačke projekte koji se trenutno realizuju u visokoškolskoj ustanovi.
Tabela 5.4. Zbirni pregled naučnoistraživačkih rezultata u ustanovi u prethodnoj kalendarskoj godini
Plan naučnoistraživačkog ili umetničkoistraživačkog rada – Prilog 5.1
Dokument o akreditaciji ustanove kao NIO – Prilog 5.2
Godišnji izveštaj ustanove ili srodan dokument – Prilog 5.3
Spisak  najznačajnijih objavljenih rezultata ustanove za predhodnu kalendarsku godinu (sistematisan po oznakama resornog Ministarstva, ne više od 50 referenci) – Prilog 5.4
Finansijski plan za 2018. godinu - Prilog

Copyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality